Algajale metsaomanikule: küttepuid võib aastas teha 20 tihumeetrit

EESTI PÄEVALEHT, Agne Narusk:

Metsateatist esitamata saab ahjupuid teha sani­taarraiega, mis tähen­dab, et puistust raiutakse välja haiged ja vigastatud puud.

Metsaomanik võib küttepuid aas­tas varuda 20 tihumeetrit kinnis­asja kohta, suurema koguse jaoks tuleb keskkonnaametile esitada metsateatis.

Metsamajandamist, ka oma metsa korrastamist (kui mets on suurem kui 0,1 ha) reguleerib metsaseadus. Võsa ja väheväär­tuslike puude ja põõsaste raie siia alla ei kuulu, peenema kui 8-sen-timeetrise tüvega jõulukuuse või suvistekase võib metsaomanik rahus koju viia (v.a istutatud ala­delt või noorendikelt).

Metsaseadus loetleb üles eri­nevad raieliigid. Ilma metsateatiseta ehk siis kuni 20 tihumeetrit aastas saab teha sanitaarraiet, sel­gitab Palamuse metsaseltsi konsulent Ain Malm. See tähendab, et raiutakse puistust välja haiged ja vigastatud puud. „Kütteks tuleb võtta sellised puud, mis on kõige halvemas seisus ja nende iga-aastane juurdekasv ei paranda nende omadusi tulevikus,” ütleb Malm. „Alles peavad jääma nn tuleviku-puud, millest saaks edaspidistel aastatel rohkem tulu.”

Metsaseaduse paragrahv 31 ütleb, et: «Sanitaarraiet tehakse nakkusallikaks olevate või kahju­rite paljunemist soodustavate puude, samuti ohuallikat mitteku-jutavate surevate või surnud puude ning oma ülesande täitnud seemnepuude metsast eemalda­miseks.” Millised täpselt on raiuda lubatud puude olulised tunnused, loetleb metsa majandamise ees­kiri. Sanitaarraie puu on tüvemä-danikuga, täistüvekahjureid, poo­lenisti kuiva võra või ladvaga puu, põlenud juurekaelaga või surnud puu. Ahjupuudeks võib saagida tormiheidet ja -murdu ning lume-murduja lume vaalitud puid.

KONSULENT NÕUSTAB

„Oma tegevusega ei tohi kahjus­tada metsapinnast, kraave, metsa-sihte ja ümbritsevaid teid. Raiet ei ole soovitav teha ka varakevadel, kui linnud saabuvad pesitsema, mullapinnas on pehme ja teed veel kuivamata. Maapinna kahjus­tamine ei ole lubatud ja juurte tal­lamisega külmumata maal kahjus­tame puid,” rõhutab konsulent Malm. Ehkki raiete ülevaatus kuu­lub keskkonnaameti pädevusse ja loodusele tekitatud kahjustusi jäl­gib keskkonnainspektsioon, on ikka omanik see, kes seda kõike ise peab jälgima, paneb ta metsa­omanikele südamele.

Kui omal tarkusest puudu jääb ja omanikuna tekib kõhklus, kas tegutsen ikka seaduslikult, tasub nõu saamiseks pöörduda maakon­dades tegutsevate metsaühistute poole. Sealsed konsulendid anna­vad nõu kõigis metsaga seotus küsimustes. Kaks tundi nõustamist on metsaomanikule tasuta.

„lga tehtud töö metsa hoolda­miseks ja väärtuse parandami­seks on tervitatav, seda nii sõbra kui ka tuttava metsas,” ütleb Malm. „Kui naaber kutsub sind omale appi ja oled kindel, et see on ikka tema mets, siis iga loodu­ses veedetud päev on tore.”

Metsa majandamise eeskiri:

§ 7. Sanitaarraie korras raiuda lubatud puud Sanitaarraie korras võib raiuda:

1) surnud puid;

2) väliselt nähtava tüvemädanikuga ja tüvemädaniku tekitajate viljake-haga puid;

3) puid, millel on juurepessu kahjustusega seotud tugev vaiguvool;

4) tüvekahjuritest asustatud puid;

5) puid, millel enam kui pool võra on pöördumatult kahjustatud, ja kuiva ladvaga puid;

6) puid, millel on põlenud juurekaela piirkond ja selle ümbruses paiknev metsakõdu;

7) kuuski, mille koor on puiduni kahjustatud vähemalt 10% ulatuses tüve ümbermõõdust, ja teiste liikide puid, mille koor on kahjustatud vähemalt 30% ulatuses tüve ümbermõõdust;

8) tormiheidet ja -murdu ning lumemurdu ja lume vaalitud puid;

9) oma ülesande täitnud seemnepuid alates kolme aasta möödumisest lageraiest;

10) teisi metsata metsamaal või noorendikus paiknevaid üksikpuude rinde puid, mis pole säilikpuud.

Tasub teada

Uus aasta algusest jõustunud metsaseadus nimetab uue raieliigi -kujundusraie, mida kasutatakse kaitsealal jms.

Metsa uuendamise ja valgustusraie korral ei pea enam metsateatist esitama. Teatiseta võib raiuda kuni 20 tm puitu kinnisasja kohta aastas (varem kehtisid veel täiendavad piirangud).

Kui tehakse uuendusraiet, peab nüüd raiekohas olema nähtaval kohal teave raietööde tegija kohta.

Allikas: metsaseadus

 

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s